Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Odpady

  • podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných odpadů
  • sběrný dvůr a nebezpečné odpady
  • svoz komunálního odpadu
  • sběr a odvoz bioodpadu

Kontaktní osoba
Petr Svatek
mobil: 736 610 691
email: svatek@tsvlasim.cz

Směsný komunální odpad

Provádíme svoz směsného komunálního odpadu z Vlašimi a okolních obcí na skládku EKOSO Trhový Štěpánov. Poskytujeme sběrné nádoby o obsahu 70 l, 110 l a 1100 l. Zákazník si může vybrat z různých intervalů svozu a může uzavřít smlouvu i na určitou část roku, kterou si sám stanoví.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je umístěn na okraji města Vlašimi směrem na Pavlovice v ulici K Borovičkám 1732 , 258 01 Vlašim v oploceném areálu TS Vlašim s.r.o.

Sběrný dvůr je určen především pro občany Vlašimi a přidružených obcí.

Podnikatelé i občané mohou ukládat pouze malé množství odpadů (určí obsluha Sběrného dvora ). Při větším množství ostatního a nebezpečného odpadu je nutné využívat skládku a Sběrný dvůr nebezpečného odpadu v Trhovém Štěpánově nebo přímo vyhledat zpracovatele určitého druhu odpadu. Do sběrného dvora je zakázáno ukládat průmyslové odpady.

Do sběrného dvora lze ukládat:

1. ostatní druhy odpadů
papír a lepenkové obaly, plastové, kovové a skleněné obaly, bioodpad, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, kovy, objemný odpad.

2. vytříděné druhy nebezpečných odpadů
motorové, převodové a mazací oleje, obaly obsahující nebo znečištěné zbytky nebezpečných látek, filtrační materiál, oděvy a tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami, brzdové a nemrznoucí kapaliny, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, baterie apod.

 

Provozní doba - sběrný dvůr

Pondělí: 7,30 – 10,30 hod. 11,00 – 15,00 hod.
Úterý: 7,30 – 10,30 hod. 11,00 – 17,00 hod.
Středa: 7,30 – 10,30 hod. 11,00 – 15,00 hod.
Čtvrtek: 7,30 – 10,30 hod. 11,00 – 17,00 hod.
Pátek: 7,30 – 10,30 hod. 11,00 – 14,30 hod.
Sobota: květen – září každý lichý týden
  říjen – duben první sobota v měsíci
  7,30 – 10,30 11,00 – 13,00 hod.

Společnost podniká v oblasti svozu komunálních odpadů včetně svozu nebezpečných odpadů, tříděného odpadu a provozování sběrného dvora nebezpečných odpadů.

KONTAKTY

Technické služby Vlašim, s.r.o
K Borovičkám 1732
tel:. +420-317 842 277, e-mail: tsvlasim@tsvlasim.cz
Zpracování osobních údajů
Nastavení sledování Cookies