Úvod

Technické služby Vlašim s.r.o. zajišťují pro Město Vlašim a ostatní zákazníky tyto služby:


  • opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací, asfalty a zámkovou dlažbu
  • čištění chodníků a komunikací včetně zimní údržby
  • provozování veřejného osvětlení
  • správu a údržbu hřbitova ve Vlašimi a v Domašíně
  • provozování veřejných WC
  • údržbu veřejné zeleně
  • nákladní dopravu vozidly Multicar, Avia, Liaz, Renault, zemní práce nakladačem UN-053, rypadlem CAT 424D, práce montážní plošinou MP 13
  • prodej písků, drtí a kameniva
  • prodej technických plynů a motorové nafty

Společnost podniká v oblasti svozu komunálních odpadů včetně svozu nebezpečných odpadů, tříděného odpadu a provozování sběrného dvora nebezpečných odpadů.

Tyto služby provádíme pro občany a podnikatele Vlašimi a dalších 45 obecních úřadů a 51 přidružených obcí. Od roku 1996 se odpad ukládá na skládku v Trhovém Štěpánově, původní skládka ve Ctiboři se průběžně rekultivuje. Tříděný a nebezpečný odpad je předáván odběratelům k dalšímu zpracování.

V Technických službách Vlašim s. r. o. je zaměstnáno cca 55 stálých pracovníků.